Ibang klase ang hubog ng Soksay, ng pagiging UP.

Sol Lazo
Graduated 2018
BA in Social Sciences
Major in Economics
Minor in Psychology “Ibang klase Read more “Ibang klase ang hubog ng Soksay, ng pagiging UP.”

Sol Lazo